ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 

служби

   1. Приема молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложен изпълнителен лист, обезпечителна заповед.

     2. Дава справки по висящи изпълнителни дела.

     3. Приема документи за внесените суми по изпълнителни дела и изплаща суми по тях.

     4. Издава преписи по делата.

    5. Издава удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица.

     6. Приема жалби и възражения по изпълнителните дела.

    7. Служителите в службата нямат право да дават правни консултации.

  Службата се намира в сградата на ул. “Александър Стамболийски” № 1, ет.1, ст.12. Работно време с физически и юридически лица от 8.30ч. до 17.00ч.

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

  Съдебно-изпълнителна служба