ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

На тази страница са поместени примерни бланки и формуляри, които можете да изтеглите свободно, попълните и подавате на гишетата в съда.

» Заявление от съдебен заседател за отказ от съдебно заседание Молба за издаване на съдебно удостоверение» [13.8 KB]
»
Молба за издаване на съдебно удостоверение Молба за издаване на съдебно удостоверение» [56.2 KB]
»
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост Заявление за издаване на свидетелство за съдимост» [32.4 KB]
»
Молба за издаване на изпълнителен лист Молба за издаване на изпълнителен лист» [9.3 KB]
»
Молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела Молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела» [11.3 KB]
»
Молба за издаване на документи по брачни дела Молба за издаване на документи по брачни дела» [7.8 KB]
»
Молба за теглене на сума от влог на малолетно дете Молба за теглене на сума от влог на малолетно дете» [19.9 KB]
»
Молба за теглене на сума от влог на непълнолетно дете Молба за теглене на сума от влог на непълнолетно дете» [19.2 KB]
»
Заявление за отказ от наследство Заявление за отказ от наследство» [12.7 KB]
»
Молба за връщане на внесена парична гаранция Молба за връщане на внесена парична гаранция» [28.6 KB]
»
Молба за връщане на представени документи Молба за връщане на представени документи» [8.9 KB]
»
Молба за издаване на заверен препис Молба за издаване на заверен препис» [9.8 KB]
»
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка» [58.6 KB]
»
Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние» [16.4 KB]
»
Молба за освобождаване от съдебни такси Молба за освобождаване от съдебни такси» [27.4 KB]
»
Примерен образец за сигнал до Комисията за борба с корупцията при ВСС Примерен образец за сигнал до Комисията за борба с корупцията при ВСС» [25.9 KB]                

Примерни съдебни бланки

Съдебни бланки и формуляри