ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Търговище, и Административния съд - Търговище, към Апелативния съд - Варна, за 2016 г.

            

     Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г.

 

 1. Клас „Криминалистични експертизи“

 

 Панайот Владимиров Петров, Търговище – експерт-криминалист, графолог.

 Добромир Тодоров Добрев, Търговище – експерт-криминалист, графолог.

 Неделчо Илиев Янков, Търговище – криминалист.

 Иван Великов Петков, Търговище – криминалист.

 Галин Петров Доманов, Търговище – криминалист.

 Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг – криминалист, графолог.

 Софка Великова Игнатова, Попово – криминалист.

 

 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

 

 Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище – съдебен лекар.

 Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат на биологичните науки, биохимик – клиничен химик, ДНК анализи.

 Николай Гинчев Тюфекчиев, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.

 Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер-химик.

Борис Петров Шахов, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.

 

 3. Клас „Съдебна експертиза на психичното здраве“

 

 Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище – психиатър.

 Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище – психиатър.

 Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище – психиатър.

 Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище – психиатър.

 Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище – психиатър.

 Д-р Мариана Христова Генова – психиатър.

 Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен – психиатър.

 Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен – психиатър.

 Боряна Александрова Асенова, Търговище – клиничен психолог, позитивен психотерапевт.

 Ирена Иванова Левкова, Шумен – доцент, доктор, психолог.

 

 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

 

 Недялко Николов Владимиров, Търговище – икономист-счетоводител.

 Милена Валентинова Петрова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.

 Венета Петрова Иванова, Попово, икономист.

 Росица Георгиева Димитрова, Попово – икономист.

 Пламен Кирилов Пенчев, Попово – счетоводство и контрол, управление на корпоративни финанси, трудовоправни, данъчно-осигурителни и финансово-счетоводни експертизи и анализи.

 Калин Веселинов Савов, Търговище – експерт по финансово-счетоводни проблеми.

 Иванка Николова Вачкова, Попово – икономист-счетоводител.

 Валентин Методиев Велчев, Търговище – съдебно-счетоводни експертизи.

 Елена Банкова Цанкова, Търговище – икономист-счетоводител.

 Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.

 Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и оценител на недвижими имоти.

 Петър Димитров Петров, Добрич – експерт по финансово-икономически и ценови експертизи.

 Даниела Иванова Карагьозова, Търговище – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

 Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист-счетоводител.

 Мариела Гюрова Милтенова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.

 Христина Кънчева Петрова, Търговище – оценител на недвижими имоти.

 Петър Димитров Стоицов, Търговище – икономист – съдебно-икономически експертизи.

 Арнел Аляйдин Якуб, Търговище – икономист-счетоводител.

 Румяна Христова Стоева, Търговище – икономист-счетоводител.

 Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист-счетоводител.

Марийка Пенева Найденова, Търговище – икономист-финансист.

 Донка Спасова Мирчева, Попово – икономист-счетоводител.

 Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист по ЗОП.

 Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.

Стела Димитрова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.

 Марияна Николова Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.

 Росица Атанасова Долчинкова, Търговище – икономист-счетоводител.

 

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

 

 Инж. Григор Николов Григоров, Търговище – строителен инженер, ПГС.

 Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище – строителен инженер, ПГС.

 Арх. Еленка Пенчева Колева, Търговище – архитект.

 Румянка Стефанова Ганева, Търговище – строителен техник, строителство и архитектура.

 

 Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище – строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.

 Татяна Христова Петкова, Търговище – техник по строителство и архитектура.

 Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева, Търговище – инженер-геодезист.

 Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище – строителен инженер – ПГС, оценител на недвижими имоти.

 Валентин Димитров Мисирджиев, Попово – строителен техник.

 Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен – оценител на недвижими имоти.

 Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище – инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.

 Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен – строителен инженер по ПГС.

 Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище – двигатели с вътрешно горене.

 Инж. Йордан Петров Ангелов, Търговище – двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.

 Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище – ел. инженер.

 Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово – електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

 Димитър Петков Петков, Попово – техническа специалност.

 Христо Михов Манев, Попово – техническа специалност, геодезист.

 Ванюша Антонова Станкова, Попово – техническа специалност.

 Недко Данаилов Петров, Попово – техническа специалност.

 Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище – съобщителна и осигурителна техника и системи, магистър по електроника и комуникации.

 Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище – технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.

 Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси и оръжия.

 Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна – фрактодиагностика и съдебна техника и съдебно-технически експертизи.

 Иван Василев Стоянов, Търговище – автоексперт-оценител.

 Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.

 Инж. Стела Томова Стефанова – инженерно-техническа, автотехническа и технологична експертиза и съдебна агротехническа експертиза.

 Петър Атанасов Петров, Търговище – агроном, агротехническа експертиза.

 Красимир Любенов Хаджикосев – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.

 Инж. Данчо Райчев Георгиев, Шумен – строителен инженер по ПГС – технология, оценка на недвижими имоти.

 

 6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

 

 Бистра Бориславова Цанева, Търговище – инженер-химик, химична технология на дървесината.

 

 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

 

 8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

 

 Павлина Тодорова Колева, Попово – оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

 Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг – експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

 Генади Христов Ангелов, Търговище – оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на недвижими имоти.

 

 9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

 

 Йорданка Костадинова Петкова, Търговище – историк.

 Мирослав Александров Тошев, гр. Омуртаг – историк, етнограф.

 Никола Рафаилов Русев, Попово – археолог.

 Цончо Стойнов Денев, Търговище – уредник в отдел „Графика“ на Художествена галерия „Никола Маринов“ в Търговище, специалност „Графика“.

 

 10. Клас „Други съдебни експертизи“

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО