ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

съобщения

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

                  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,


       От 20 февруари 2013 г. вече може да ползвате новата услуга на Министерство на правосъдието издаване на електронно свидетелство за съдимост!

     Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието, след подаване на заявление по електронен път на адрес:

https://cs.mjs.bg/, от всяка географска точка в страната или по света.

     Електронното свидетелство за съдимост има същата правна стойност като свидетелството за съдимост, издавано до момента на хартиен носител и срокът му на валидност е 6 месеца, считано от датата на издаването му. При издаването му по електронен път, в рамките на този 6-месечен период, този документ може да се използва многократно от титуляра, чрез код за достъп до системата.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,  

 Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2015 год. може да внасяте държавни такси и депозитни суми по транзитната и набирателна сметка на съда чрез ПОС терминални устройства, поставени в служба Регистратурата” при Районен съд гр. Попово, находяща се на 1-ви етаж, в новото крило на съдебната палата.

Няма ограничения в размера на сумите и основанията за плащане.Плащанията могат да  се извършват с всички видове дебитни и кредитни карти. При разплащане чрез ПОС терминалното устройство не се дължат такси за превод и комисионни.  

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за плащане чрез ПОС терминали на държавни такси, депозити за вещи лица, свидетели и наложени със съдебни актове глоби по сметки на Районен съд Попово

 

           Банкова информация :

             I. Транзитна  сметка:

 граждански, наказателни и изпълнителни дела

- за държавни такси ;

- глоби;

- съдебни разноски;

- удостоверения;

- копия от  съд.книжа  и документи ;

Сметка: IBAN  -  BG98UBBS80023106035106

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА- клон  гр. Попово   

BIG  код: UBВSBGSF

             II. Набирателна сметка:

граждански, наказателни и изпълнителни дела

- за депозити за вещи лица;

- за особени представители;

- за свидетели;

гаранции

Сметка: IBAN  -  BG91UBBS80023300138634

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА- клон  гр. Попово   

BIG  код: UBВSBGSF

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му.

За повече информация тук.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 07.06.2019 г. за поредна година в Районен съд - Попово се проведе ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.

За мероприятието обществеността беше информирана чрез публикация на интернет сайта на съда. Изпратени бяха и покани до Директорите на три  училища в гр.Попово за участие на ученици  в организирания в съда  ден на отворените врати.

В този ден съдебната палата бе посетена от  група ученици от X клас в Профилирана гимназия Христо Ботев“ гр. Попово, профил Хуманитарни науки“, заедно със своята учителка г-жа Стефка Александрова. 

В инициативата взе участие Председателя на Районен съд –Попово - съдия Маринела Стефанова, която запозна учениците със структурата на съдебната система, със спецификата на работата на магистратите и функциите на съдебните служби.

 „Денят на отворените врати” в Районен съд - Попово премина в  приятна атмосфера, при проявен голям интерес от страна на гостите, които получиха отговори на интересуващите ги въпроси и успяха да обогатят своите познания и правна култура.

 С провеждането на тази инициатива се надяваме да сме били полезни за изграждане на доверие в работата на съдебната система.